Katarzyna Gubała
VegLab

Regulamin serwisu

Zasady korzystania z serwisu KatarzynaGubala.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2018

 

Wstęp

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Veglab.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z Serwisu Veglab.pl oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Definicje

 1. Regulamin - niniejsze zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis - serwis internetowy o nazwie Veglab.pl dostępny pod adresem www.Veglab.pl.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu.
 4. Właściciel - osoba posiadająca prawa majątkowe do niniejszego Serwisu.

 

Zasady ogólne

 1. Właściciel Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

Prawa autorskie

 1. W rozumieniu przepisów Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Serwis jako baza danych, stanowi utwór do którego autorskie prawa majątkowe posiada Właściciel.
 2. Wszystkie materiały zawarte w serwisie chronione są prawem autorskim. Materiały te można wykorzystywać (kopiować, drukować i przechowywać) tylko na własne, niekomercyjne potrzeby.
 3. Każde użycie jakichkolwiek materiałów z Serwisu w celach komercyjnych (rozpowszechnianie) w całości lub w częściach wymaga uzyskania zgody Właściciela.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby wszystkie treści dostępne w Serwisie były przygotowane w sposób rzetelny i pozbawiony błędów. Właściciel nie bierze jednak odpowiedzialności za wykorzystanie treści Serwisu.